Advies

Advies

Bij het verrichten van werkzaamheden of bij het doen van zaken met uw onderneming (ook als ZZP’er) komt u vroeg of laat in aanraking met allerlei juridische kwesties. Om de risico’s vooraf zoveel mogelijk juridisch uit te sluiten helpt BLA Legal u met het opstellen of beoordelen van allerlei contracten, opdrachtbevestigingen, algemene voorwaarden en offertes. Een goed advies of contract verkleint de kans op juridische en financiële conflicten.

Heeft u al of dreigt er een juridisch conflict of wordt uw factuur niet betaald? BLA Legal lost deze kwesties meestal op door te onderhandelen. Komen partijen na overleg toch niet tot een oplossing dan kunt u het geschil aan de rechter voorleggen. BLA Legal staat u dan tijdens deze procedure bij. Ook in het geval dat u door een andere partij bent gedagvaard kunt u op de juridische hulp van BLA Legal vertrouwen.

BLA Legal adviseert, procedeert en contracteert in de volgende rechtsgebieden:

 • Contractenrecht
 • Incasso
 • Ondernemingsrecht
 • Huurrecht
 • Arbeidsrecht

Contractenrecht

Een goed contract geeft helder en eenduidig de specifieke afspraken met uw klant of leverancier weer. BLA Legal checkt al uw contracten of stelt nieuwe contracten voor u op.

BLA Legal kan diverse contracten voor u kan uitonderhandelen, opstellen en beoordelen, zoals:

 • ZZP-overeenkomsten;
 • overeenkomsten van opdracht;
 • algemene voorwaarden;
 • koopovereenkomsten;
 • geldleningsovereenkomsten

Incasso

Heeft u last van slecht betalende debiteuren die u veel tijd, geld en energie kosten, die u liever aan uw core business besteedt?  BLA Legal incasseert uw vorderingen graag voor u. Snel en gedegen. En op een manier afgestemd op uw wensen!

BLA Legal stuurt niet lukraak aanmaningen. BLA Legal onderzoekt elke openstaande factuur afzonderlijk om daarna de strategie te bepalen. Zo kunt u kiezen voor een vriendelijke maar toch dwingende benadering, die open staat voor betalingsregelingen en gericht is om een goede zakelijke relatie met uw debiteuren te behouden. Maar ook voor een strenge aanpak met stevige taal en direct harde maatregelen. En alles wat er tussenin zit.

Onderneem wel op tijd actie, want hoe langer een factuur blijft liggen, hoe groter de kans dat deze niet betaald wordt.

Ondernemingsrecht

Heeft u een onderneming of wilt een onderneming starten? Het begint bij de rechtsvorm van uw onderneming. BLA Legal adviseert u bij uw vragen zoals: Heb ik nog wel de juiste rechtsvorm? Hoe kan ik een B.V. oprichten?

BLA Legal biedt u, onder meer, de volgende diensten op het gebied van het ondernemingsrecht:

 • advisering over de rechtsvorm van uw onderneming, overname en samenwerkingen;
 • begeleiding bij oprichting en beëindiging van B.V.’s;
 • advisering over onderlinge verhoudingen binnen B.V.’s en tussen aandeelhouders;
 • advisering en begeleiding bij bedrijfsovernames (activa-passiva transacties en aandelenovernames);
 • het opstellen en beoordelen van diverse contracten zoals aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten en v.o.f.-contracten;

Huurrecht

Huurt of verhuurt u een kantoor, winkel, opslag of woning? Voor iedere ruimte bestaan andere regels. BLA Legal kan u, onder meer, adviseren en begeleiden bij:

 • opstellen en beoordelen huur- en leaseovereenkomsten zowel voor verhuurders als huurders;
 • het beëindigen van huurovereenkomsten en ontruimingen;
 • onderhoud en gebreken in of aan het gehuurde;
 • contractsovernames en indeplaatsstellingen;
 • huurgeschillen en huurprijsaanpassing;
 • onderhuur;

Arbeidsrecht

U kunt bij BLA Legal terecht met, onder meer, de volgende vragen op het gebied van het arbeidsrecht:

 • opstellen en beoordelen van overeenkomsten zoals arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten met ZZP’ers, personeelsreglementen, relatie- & concurrentiebedingen;
 • ontslag;
 • beoordelen, opstellen en onderhandelen vaststellingsovereenkomst;
 • ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
 • CAO-kwesties;

BLA Legal is een handelsnaam van Klein Administraties B.V en is binnen de BLA Groep de partner die uw incasso en juridische zaken voor u kan regelen.

Neem gerust contact met ons op: bel 010 – 441 38 25 of mail naar legal@blagroep.nl

Onze Overige Diensten