Het starten van een bedrijf in Nederland – Deel 2

Het starten van een bedrijf in Nederland – Deel 2

Belasting (ondernemingen, bedrijven)

Na registratie bij de Kamer van Koophandel ontvangt u een BTW-nummer (belastingidentificatienummer) van de belastingdienst, dat in de toekomst nodig zal zijn voor verschillende belasting- en administratieve zaken.

Bij de registratie bij de Kamer van Koophandel heeft u de mogelijkheid om een “gekoppelde” formulier in te vullen, waarmee u gelijktijdig kunt registreren bij zowel de Kamer van Koophandel als de Belastingdienst. Als de gekozen rechtsvorm van het bedrijf wordt gedefinieerd als een rechtspersoon, heeft u notariële hulp nodig bij de registratie.

Het is belangrijk om u zo snel mogelijk bij de belastingdienst te registreren, omdat u ook uw belastingnummer nodig heeft voor het terugvorderen van de omzetbelasting (BTW).

Bereid u voor op frequentere controles door de belastingdienst voor nieuw opgerichte bedrijven. U kunt zelfs een afspraak maken voor een controleverzoek.

Belastingcategorieën voor eenmanszaken en bedrijven

Omzetbelasting (BTW) Elk bedrijf is verplicht om omzetbelasting in rekening te brengen bij zijn klanten. Er zijn echter uitzonderingen en bepaalde diensten kunnen belastingvrij worden verricht (zoals onderwijs, gezondheidszorg en kunst). Sommige producten en diensten vallen onder het verlaagde BTW-tarief van 9% in plaats van het algemene tarief van 21% (bijvoorbeeld basisvoedingsmiddelen). Als u internationaal handelt binnen de EU en beide partijen in de transactie geldige internationale BTW-nummers hebben, geldt een BTW/omzetbelastingtarief van 0%. In de bouwsector wordt vaak de verleggingsregeling voor BTW toegepast.

De omzetbelasting die u aan uw klanten in rekening brengt, moet worden terugbetaald aan de belastingdienst, maar de BTW die u aan uw leveranciers betaalt, kunt u terugvorderen. Het exacte bedrag aan omzetbelasting dat u aan uw klanten moet berekenen en bij de belastingdienst moet terugvorderen, kan worden gespecificeerd. Als u geen omzetbelasting in rekening brengt bij uw klanten, heeft u ook geen recht op teruggave. De omzetbelasting moet maandelijks of per kwartaal worden aangegeven en betaald, afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf en uw omzet.

Activiteiten vrijgesteld van omzetbelasting (BTW)

In bepaalde uitzonderlijke gevallen hoeft uw bedrijf geen omzetbelasting te betalen. Deze activiteiten omvatten:

 • Uitvaartdiensten
 • Goudinvesteringen
 • Financiële en verzekeringsdiensten
 • Auteurs, journalisten, componisten
 • Fondsenwerving
 • Gezondheidszorg
 • Jeugdwerk
 • Gokken
 • Kantine, bedrijfsrestaurant
 • Kinderopvang
 • Vervoer van mobiele apparatuur
 • Organisatie van lezingen, excursies
 • Onderwijs
 • Onroerend goed
 • Postdiensten
 • Culturele en sociale instellingen
 • Sportclub, sportorganisatie
 • Radio, televisie

Belastingen voor kleine ondernemingen

Als u slechts een zeer lage omzetbelasting hoeft te betalen, kunt u gebruikmaken van een speciale regeling voor kleine ondernemingen (Kleineondernemersregeling). Als deze regeling op uw bedrijf van toepassing is, kunt u aanzienlijk minder omzetbelasting betalen, of mogelijk helemaal geen belasting.

U bent verplicht een nauwkeurige administratie bij te houden van uw omzetbelasting en eventuele kortingen. Als u vrijgesteld bent van omzetbelasting, moet u dit vermelden in uw inkomstenbelastingaangifte.

Inkomstenbelasting

De belastingdienst bepaalt aan de hand van de volgende criteria of u als ondernemer belastingplichtig wordt beschouwd:

 • Aantal klanten
 • Onafhankelijkheid van uw bedrijf
 • Ondernemersrisico
 • Marktpositie van uw bedrijf
 • Belastingverplichtingen van uw bedrijf
 • Winst van uw bedrijf, als er winst is

Als u aan deze voorwaarden voldoet, beschouwt de belastingdienst u als ondernemer. Dit geeft u recht op verschillende belastingvoordelen en aftrekposten. Om gebruik te kunnen maken van deze belastingvoordelen, moet u voldoen aan een bepaald urencriterium dat bepaalt hoeveel tijd u minimaal aan uw bedrijfsvoering moet besteden. Op dit moment is het minimum gesteld op 1225 uur per jaar (ongeveer 50 weken, 24,5 uur per week). Een aanvullende vereiste is dat ten minste 50% van uw werktijd aan uw bedrijf moet worden besteed. In geval van zwangerschap of kinderopvang berekent de belastingdienst de tijd die u tijdens zwangerschapsverlof of na de geboorte met uw kind doorbrengt op basis van het gemiddeld aantal uren van het voorgaande jaar.

Werkgeversbijdrage

Als u als ondernemer personeel in dienst heeft, moet u werkgeversbijdragen betalen aan de belastingdienst. Deze bijdragen bestaan uit loonheffing, verplichte sociale verzekeringspremies en andere bijdragen voor verzekeringen die aan de betreffende personen verschuldigd zijn.