Ontbinding inhoudsloze arbeidsovereenkomst

Bij de behandeling van een werknemersverzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst constateert de kantonrechter dat de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst inhoudsloos is geworden. De werknemer heeft al geruime tijd geen werkzaamheden meer verricht en ontvangt geen salaris meer. De hem

Geen misbruik van uitzendrichtlijn

De Uitzendrichtlijn is van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding met een uitzendbureau, die ter beschikking worden gesteld van inlenende ondernemingen om onder toezicht of leiding van die ondernemingen tijdelijk te werken. Volgens rechtspraak van het Hof van

Voorstel wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

Bij de Tweede Kamer is een voorstel ingediend tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies. Het wetsvoorstel omvat een aanpassing van de regels rondom de toegang tot geregistreerde

Rioolheffing voor een jaarplaats op een camping?

De eigenaar van een caravan heeft een jaarplaats gehuurd op een camping in de gemeente Hilvarenbeek. Zijn caravan is aangesloten op de riolering van het park. De gemeente Hilvarenbeek heeft aan de eigenaar een aanslag rioolheffing opgelegd. De eigenaar vindt deze aanslag onterecht en gaat in bezwaar

Wijzigingen in de Wet tegemoetkomingen loondomein

De wijzigingen in de Wet tegemoetkomingen loondomein treden grotendeels per 1 januari 2025 in werking. Per die datum vervalt het lage-inkomensvoordeel en worden de bedragen van het loonkostenvoordeel oudere werknemer verlaagd. Verder wijzigt per 1 januari 2025 het loonkostenvoordeel herplaatsen

Aaanpassing bedragen en percentages SZW

Per 1 juli 2024 worden verschillende bedragen en percentages in de SZW-wet- en regelgeving herzien. De minister van SZW heeft een mededeling gepubliceerd in de Staatscourant met de nieuwe bedragen en percentages. De bedragen zijn qua hoogte afhankelijk van het minimumloon, dat halfjaarlijks wordt