Toeslagen in 2023

Toeslagen in 2023

Zorgtoeslag (ondersteuning voor ziektekostenverzekering)

Wat is zorgtoeslag?

Zorgtoeslag is een ondersteuning die kan worden aangevraagd bij de belastingdienst. Alleen mensen met een Nederlandse ziektekostenverzekering kunnen er aanspraak op maken. Het wordt niet automatisch toegekend bij het afsluiten van een verzekering, maar moet apart worden aangevraagd. De hoogte van de ondersteuning waar iemand recht op heeft, is afhankelijk van het inkomen. Het hangt dus niet af van het verzekeringspakket of hoe vaak iemand naar de dokter is geweest, maar uitsluitend van het inkomen gedurende die volledige maanden waarin de verzekering van kracht was!

Hoeveel ondersteuning wordt geboden? Bekijk alstublieft het onderstaande diagram (horizontale getallen geven het inkomen aan en de kolommen geven de grootte van de ondersteuning weer op basis van het inkomen):

Voor alleenstaanden

Voor koppels

Huurtoeslag (Bérleti díj támogatás)

Het is een ondersteuning die kan worden aangevraagd bij de belastingdienst (Belastingdienst) en is afhankelijk van het inkomensniveau. Alleen degenen wiens naam op het huurcontract staat en die geregistreerd zijn als inwoners van het appartement kunnen hiervoor een aanvraag indienen. De belastingdienst houdt rekening met het inkomen van alle personen die samenwonen (op hetzelfde adres) met de huurder bij het bepalen van het ondersteuningsbedrag. Voor alleenstaanden mag het jaarinkomen niet meer bedragen dan 33.748 euro, terwijl voor samenwonende personen dit niet hoger mag zijn dan 67.496 euro (maar het inkomen per persoon mag de 33.748 euro niet overschrijden). De huur (exclusief nutsvoorzieningen) mag niet hoger zijn dan 808,06 euro, en voor personen jonger dan 23 jaar is dit 452,20 euro.

Als u gebruik wilt maken van de subsidie voor het jaar 2023, neem dan contact met ons op via telefoon of e-mail.

Houd er rekening mee dat aanvragen voor de subsidies van 2023 tot augustus 2024 kunnen worden ingediend!

Deze informatiefolder is opgesteld zonder volledigheid te pretenderen. Voor vragen over de subsidies waar u recht op heeft, neemt u contact op met ons kantoor.