Het starten van een bedrijf in Nederland – Deel 4

Het starten van een bedrijf in Nederland – Deel 4

Verzekeringen

Een onafhankelijke ondernemer neemt veel meer risico’s dan een werknemer, vooral als het gaat om inkomensverlies door ziekte of ongevallen. Het inkomen van een werknemer is gegarandeerd, zelfs tijdens ziekte of ongevallen. Daarnaast kunnen ondernemers aansprakelijk worden gesteld voor schade en kunnen hun bedrijfsruimtes worden getroffen door ongewenste gebeurtenissen. Voordat u uw bedrijf start, beoordeel de gebieden waar u het grootste risico loopt en zorg voor dekking. Het raadplegen van een verzekeringsadviseur kan nuttig zijn, omdat zij waardevolle informatie kunnen verstrekken.

 

Persoonlijke verzekeringen

Ziektekostenverzekering

 

Elke Nederlandse burger is verplicht verzekeringspremies te betalen aan de gekozen verzekeringsmaatschappij. Naast deze basisverzekering kunnen verschillende aanvullende verzekeringen noodzakelijk zijn, afhankelijk van verschillende gebeurtenissen.

 

De volgende optionele verzekeringen kunnen worden aanbevolen op basis van uw persoonlijke behoeften. (Raadpleeg een verzekeringsadviseur voor meer informatie):

 

Vrijwillige ziektekostenverzekering

Ongevallenverzekering

Privépensioenfonds

Andere verzekeringsfondsen

 

Vermogens- en aansprakelijkheidsverzekeringen

 

Als ondernemer moet u verschillende risico’s overwegen bij het runnen van uw bedrijf. Klanten kunnen u aansprakelijk stellen voor gebrekkige producten/diensten, en als de producten inderdaad gebrekkig waren of het werk slecht is uitgevoerd, wat resulteert in financiële of persoonlijke schade, kan dit leiden tot hoge schadevergoedingskosten. Iedereen die zich bezighoudt met zakelijke activiteiten draagt meerdere andere risico’s, dus het kan belangrijk zijn om de volgende verzekeringen af te sluiten, afhankelijk van uw zakelijke activiteiten:

 

Aansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers

 

Verzekering voor juridische kosten (indien u bijvoorbeeld een juridische zaak heeft, dekt de verzekering de kosten van juridisch advies/advocaatkosten)

Verzekering voor gereedschappen, machines, apparatuur, producten, bedrijfsruimtes

Bedrijfsonderbrekingsverzekering (indien u uw bedrijfsactiviteiten tijdelijk moet staken vanwege een onverwachte gebeurtenis, dekt deze verzekering uw verliezen)

Verzekering voor zakenpartners (indien uw zakenpartner om welke reden dan ook niet kan werken, dekt deze verzekering mogelijke inkomstenderving)

Computerverzekering (inclusief gegevensverlies)

Transportverzekering

Kredietverzekering

 

Bedrijfsplan

 

Zonder een bedrijfsplan kunt u geen leningen aan

 

vragen bij banken, dus in dat geval moet u er zeker een maken. Zelfs als de financiering van uw bedrijf haalbaar is zonder een bedrijfsplan, is het toch raadzaam om er een op te stellen, omdat het op de lange termijn zeer nuttig kan zijn.

 

Door een bedrijfsplan te maken, krijgt u een beter inzicht in de doelen van uw bedrijf, zowel op korte termijn als op lange termijn, evenals uw huidige en toekomstige klanten.

 

Belangrijke elementen van een bedrijfsplan zijn onder andere:

 

  • Welke rechtsvorm is het meest geschikt voor uw bedrijf?
  • Welke diensten/producten levert/verkoopt uw bedrijf?
  • Wie worden uw klanten?
  • Promotieactiviteiten voor het verwerven van klanten
  • Hoe kan de toegankelijkheid van uw bedrijf worden geoptimaliseerd voor klanten?
  • Financiële planning (budget, verwacht inkomen, investeringen)
  • Welke verzekeringen zijn noodzakelijk?
  • Welke vergunningen zijn vereist?
  • Administratieve activiteiten, afhandeling van officiële zaken
  • Algemene voorwaarden

 

U kunt gemakkelijk de formele eisen voor het schrijven van een bedrijfsplan online vinden, met talloze voorbeelden, sjablonen en monsters beschikbaar voor beginnende ondernemers.

 

Algemene voorwaarden

Het is raadzaam om algemene voorwaarden vast te stellen voordat u een opdracht aanneemt, omdat dit conflicten en onplezierige situaties tussen u en uw zakenpartners kan voorkomen, aangezien de rechten en verplichtingen van beide partijen worden gedocumenteerd in een officieel document. De volgende punten zijn de moeite waard om op te nemen in de algemene voorwaarden:

 

Offerte – wanneer een aanbod als officieel wordt beschouwd

Levering – wie is verantwoordelijk voor de levering, verzekering, betaling van douanerechten, afwikkeling

Garantie – wie biedt garanties voor wat in het contract

Aansprakelijkheden – wie is verantwoordelijk voor verschillende ontstane verplichtingen

Definitie van nakoming – wanneer een transactie als voltooid wordt beschouwd

Beslechting van geschillen – juridische beslechting van geschillen

Overdracht van eigendom – wanneer gaat het eigendom van de goederen juridisch over op de koper

 

Algemene voorwaarden mogen niet te strikt zijn, omdat dit de samenwerking tussen de partijen moeilijk kan maken. Voordat u een zakelijke overeenkomst aangaat met uw partner, zorg ervoor dat u hen informeert over de algemene voorwaarden. Als uw zakenpartner ook dergelijke voorwaarden heeft, moet u overeenstemming bereiken over welke voorwaarden van toepassing zijn.

 

Verkoop op afstand

Als u producten of diensten online verkoopt, via een webshop, en deze per post of op andere wijze levert, is het

belangrijk om de juiste informatie te verstrekken over de producten, diensten, evenals de rechten en verplichtingen van de kopers. U kunt belangrijke informatie vinden op de volgende link.

http://www.answerforbusiness.nl/regulation/long-distance-sales-and-purchases