Een bedrijf starten in Nederland – Deel 3

Een bedrijf starten in Nederland – Deel 3

Bedrijfsvormen

Eenmanszaak (eenmanszaak)

Bij een eenmanszaak ben jij de enige persoon die het bedrijf leidt. Dit kan het geval zijn als je zelfstandig werkt, zoals een notaris of huisarts, of als je de enige eigenaar van het bedrijf bent. Zelfs als je personeel in dienst hebt, kan je bedrijf nog steeds een eenmanszaak blijven. Als je aan de criteria voldoet, word je geregistreerd als ondernemer in het belastingdienstsysteem en ben je verplicht belasting te betalen over je zakelijke activiteiten. Let op: als je werknemers in dienst hebt, ben je ook verplicht werkgeversbijdragen te betalen.

Een eenmanszaak wordt niet beschouwd als een rechtspersoon. Als je een eenmanszaak runt, neem je verantwoordelijkheid voor de verplichtingen van het bedrijf.

BV (Besloten Vennootschap, Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)

Dit is de op een na meest gekozen bedrijfsvorm door nieuwe bedrijven in het algemeen. In dit geval wordt het bedrijf gezamenlijk beheerd door één of meer partners. Bij het oprichten van zo’n bedrijf is het belangrijk dat elke partner iets bijdraagt aan het bedrijf, zoals kapitaal, goederen, arbeid, enzovoort.

Het bij de oprichting van het bedrijf gesloten contract moet de volgende punten bevatten:

 • De naam van het bedrijf
 • Het doel van het bedrijf
 • De bijdragen van de betrokken partijen, zowel financieel als materieel, arbeid, knowhow
 • De verdeling van winsten en verliezen
 • De toewijzing van functies
 • Bepalingen voor ziekte en ongevallen
 • De verdeling van taken in geval van afwezigheid van leden van het bedrijf

Bedrijfsadministratie en boekhouding

Het is verplicht om een nauwkeurige administratie bij te houden van je bedrijfsactiviteiten. Je moet je administratie gedurende 7 jaar bewaren, zowel op papier als elektronisch, inclusief alle gegevens, zakelijke documenten zoals kasboeken, facturen, inkoopgegevens, bankafschriften, contracten en alle andere documenten, software of databases met betrekking tot je bedrijf. Je bedrijfsadministratie moet ook nauwkeurig weergeven hoeveel omzetbelasting je moet betalen en hoeveel je hebt betaald aan de belastingdienst. Daarom is het ook belangrijk om de volgende documenten gedurende 7 jaar te bewaren:

 • Uitgegeven facturen
 • Te betalen facturen
 • Bedrijfsuitgaven
 • Inkomsten
 • Het privégebruik van goederen en diensten van het bedrijf

Je uitgegeven facturen moeten opeenvol

gend genummerd zijn en de volgende gegevens bevatten:

 • Datum en factuurnummer
 • Naam en adres van de klant (indien de zakelijke partner uit een ander EU-land komt, moet ook het btw-nummer van de partner worden vermeld)
 • Omschrijving, hoeveelheid en specificatie van de geleverde goederen
 • De prijs van het artikel exclusief omzetbelasting
 • Het percentage van de omzetbelasting

 

Factureringsvereisten

 • Als je een dienst afneemt of goederen koopt, ontvang je een factuur van de leverancier. Deze factuur moet aan verschillende eisen voldoen.

Op de factuur moeten de volgende gegevens staan:

 • Naam en adres van de leverancier/verkoper
 • Het btw-identificatienummer van de verkoper (btw-nummer)
 • Jouw naam en adres
 • Factuurbenaming
 • Datum van facturering
 • Datum van levering van de goederen of uitvoering van de dienst
 • Type, hoeveelheid en kwalificatie van de geleverde goederen
 • Natuur en type van de verleende dienst

 

De volgende gegevens moeten ook op de factuur worden vermeld:

 • Eenheidsprijs, prijs exclusief omzetbelasting
 • Kortingen, aftrekposten die niet in de prijs zijn opgenomen
 • Het percentage van de omzetbelasting
 • Totaalbedrag exclusief omzetbelasting
 • Berekend bedrag aan omzetbelasting
 • Betalingsdatum, indien deze afwijkt van de datum van facturering

 

In sommige gevallen moet je als koper ook je btw-identificatienummer vermelden (btw-nummer). Dit is meestal vereist wanneer je goederen binnen de EU exporteert.

Daarnaast moet worden aangegeven of de verkoop onder speciale belastingregels valt.